Jernbanebyen

Etablering af nyt parkeringsareal

På det store areal bag Living Places begynder vi at etablere nye, midlertidige parkeringspladser. Dette område er velegnet til parkering, da det i store træk allerede er plant og ryddet og derfor blot kræver få tilpasninger fx let beskæring af træer og grønt langs det eksisterende hegn. Vi forventer, at arbejdet vil foregå hen over de næste par uger. Derefter vil den være tilgængelig for besøgende.
Etablering af parkeringspladsen sker i forbindelse med, at der skal bygges på den store grus-parkering inden længe.